ONLINE TRÉNING 2019-05-05T19:29:46+02:00

IVAN ADÁMEK | ONLINE TRÉNER

Ivan Adámek | Online Tréner

Pôsobím ako profesionálny športový tréner s medzinárodným certifikátom a viac ako 20 ročnými skúsenosťami. Môj pozitívny vzťah k športu siaha už do môjho ranného detstva. Skúsenosti z úpolových a kolektívnych športov som vložil aj do oblasti zdravého životného štýlu. Ku každému jedinečnému tréningovému plánu dopĺňam aj individuálny stravovací program ako vysoké percento úspechu. Obľúbenou tréningovou spoluprácou medzi klientom a trénerom sa v posledných rokoch stal online tréning a tento učaroval aj mne. Praktikuje sa hlavne prostredníctvom digitálneho kontaktu, emailovej interakcie alebo sociálnych sietí, prispôsobuje sa vášmu programu a ponúka Vám slobodu a flexibilitu.

I’m working as a professional sport trainer with an international certificate and over 20 years of experience. My positive relationship with sport is dating back to my early childhood. I have also put my combative and collective sports experiences into fitness healthy lifestyle. For each unique training plan, I complement the individual nutrition program as a high percentage of success. In recent years, online training has become a popular training cooperation between client and trainer, and that also enchanted me. It mainly works through digital contact, email interaction or social networks, adapting to your program and offering freedom and flexibility for you.

ONLINE TRÉNING | PROGRAM

Online tréning sa v posledných rokoch stáva obľúbenou tréningovou spoluprácou medzi klientom a trénerom. Praktikuje sa hlavne prostredníctvom digitálneho kontaktu, často prostredníctvom emailovej interakcie alebo sociálnych sietí. Online tréning má obrovský potenciál a preukázateľne úspešné výsledky. Je prispôsobený vášmu programu a zabezpečuje väčšiu slobodu a flexibilitu. Vždy sa môžete pýtať a váš tréner má čas na odpoveď. Dobrý tréner používa niekoľko metód na monitorovanie kurzu klienta. Zber údajov sa môže vykonávať digitálne vysoko efektívnym spôsobom, ktorý poskytuje rýchly a dostupný prehľad o klientovi a trénerovi. Online tréner Vás môže naučiť veľa užitočných vecí vrátane správnej techniky aj cez video analýzu. Mapovanie Vašich kalórií je vysoko účinná metóda, keď máte online trénera zdatného vo veciach správnej výživy. Tento typ intervencie je praktickejší ako v skutočnom osobnom prístupe poradcov v oblasti stravovania. A v neposlednom rade je tu aj aspekt sociálnej anonymity, ktorý je pre mnohých ľudí veľmi lákavý či dokonca nevyhnutný.

TROJMESAČNÝ ONLINE TRÉNING

€ 680
  • Zostavenie výživového a suplementačného plánu, recepty a tipy na zdravú prípravu jedál s ohľadom na cieľ klienta / Koncepcia individuálneho tréningového plánu na mieru / Týždenná kontrola výsledkov prostredníctvom online médií (foto a video) / Pravidelná obmena plánov podľa potrieb klienta / Online kontakt a podpora 24/7

PRÉMIUM ONLINE TRÉNING

€ ---
  • Zostavenie výživového a suplementačného plánu, recepty a tipy na zdravú prípravu jedál s ohľadom na cieľ klienta / Koncepcia individuálneho tréningového plánu na mieru / Týždenná kontrola výsledkov prostredníctvom online médií (foto a video) / Pravidelná obmena plánov podľa potrieb klienta / Online kontakt a podpora 24/7

KONTAKT | IVAN ADÁMEK

info@ivanadamek.com

 +421 (0)911 769 966

ivanadamek_official

Platbu zrealizujete na IBAN SK9411000000008018012313

OTÁZKY A PRIPOMIENKY